Tillbaka från Beijing

Planet har landat. Familjen är återförenad. Den svenska sensommaren välkomnar med frisk luft och kylslagna 15 grader.

Sommaren i Beijing var varm och hektisk. Djupt fascinerande och samtidigt uttröttande. Upplevelserna ligger fortfarande så gott som obearbetade och nu börjar jag blogga – som ett avslut på månaden i Kina och en uppstart på… ja vem vet?